Regulamin

§ 1 Założenia ogólne

 1. Administratorem Serwisu jest EEVOLUTION z siedzibą w Mykanowie przy ulicy Jemiołowej 8 („Administrator”).
 2. Administrator udostępnia Serwis bezpłatnie.
 3. Administrator udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej biuro@nall.pl.

 

§ 2  Rodzaje i zakres usług świadczonych za pomocą Serwisu

 1. Serwis zapewnia zarejestrowanym Użytkownikom:
  1. kontent tematyczny;
  2. możliwość uczestniczenia w organizowanych przez Administratora konkursach i testach, na osobnych zasadach.
 2. Przeglądać Serwis mogą wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

 

§ 3 Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik nie może łamać prawa, zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów.
 2. Użytkownikom zabrania się upowszechniania za pomocą Serwisu oraz przesyłania za pomocą wewnętrznej poczty, materiałów:
  1. zawierających treści wulgarne lub naruszające dobra osobiste osób trzecich;
  2. zawierających groźby lub propagujących nienawiść;
  3. naruszających prawa osób trzecich;
  4. zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia;
  5. zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, jak hakerstwo, cracking lub phreacking (w zakresie objętym karalnością);
  6. zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały, w których skład wchodzą wirusy, „konie trojańskie”, dane zawierające „pluskwy”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
  7. zawierających treści pornograficzne;
  8. zawierających przekazy reklamowe;
  9. stanowiących spam (wiadomości o charakterze komercyjnym lub nadmierną liczbę powtarzalnych wiadomości);
  10. dokuczliwych wobec innego Użytkownika.
 3. Użytkownicy zajmujący się zawodowo handlem/usługami oraz inne osoby zainteresowane umieszczeniem reklamy na stronach Serwisu prosimy o indywidualny kontakt z Administratorem, w celu uzgodnienia szczegółów ewentualnej współpracy.
 4. Administrator może usunąć treści niezgodne z prawem lub regulaminem (moderacja) jak również przyznać ostrzeżenie lub zablokować uczestnictwo w Serwisie, w stosunku do Użytkowników naruszających prawo lub regulamin.

 

§ 4 Wymagania techniczne korzystania z Serwisu

 1. Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.
 2. Korzystanie z usług udostępnianych przez Serwis wymaga spełniania następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator: dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Serwisu wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej, używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny.
 4. Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (cookies), jest następujący: umożliwienie logowania do Serwisu (ciasteczka sesyjne), prowadzenie statystyki odwiedzin Serwisu, spersonalizowanie treści w Serwisie do potrzeb Użytkownika, ułatwienie nawigacji w Serwisie (szczegółowe informacje na temat prywatności Użytkowników zawarte są w paragrafach 9 oraz 10 niniejszego Regulaminu).
 5. Serwis udostępniany jest całkowicie bezpłatnie. Jednakże, dodatkowym kosztem, jaki Użytkownicy mogą ponieść w związku z korzystaniem z Serwisu, jest koszt połączenia z Internetem, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Użytkownicy korzystają.

 

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Serwis nall.pl nie gromadzi żadnych danych osobowych. Jest jedynie katalogiem wybranych produktów.

 

§ 6 Transakcje

 1. Serwis nall.pl nie zawiera transakcji z użytkownikami i nie bierze żadnego udziału w transakcji między użytkownikiem, a sklepami internetowymi (którego produkty polecamy). NALL.PL pełni jedynie rolę promocyjną, gdzie przekierowuje zainteresowane osoby do sklepu, w którym można kupić dany produkt.

§ 7 Polityka plików cookies

 1. Technologia cookies (zwanych po polsku „ciasteczkami”) pozwala na spersonalizowanie treści w Serwisie do potrzeb Użytkownika i ułatwia nawigację w Serwisie. Pliki te pozwalają również na ustalenie danych statystycznych na temat ruchu w Serwisie.
 2. Pliki cookie są przekazywane do przeglądarek internetowych Użytkowników Serwisu i następnie są przechowywane w pamięci komputerów Użytkowników i odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. Zapewniamy naszych Użytkowników, że pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie danych osobowych Użytkownika ani skontaktowania się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej. Zapis plików cookie nie umożliwia Administratorowi ani osobom postronnym dostępu do prywatnych komputerów Użytkowników.
 3. Wszystkie zgromadzone pliki cookie są wykorzystywane jedynie w celach zapewnienia pewnych funkcjonalności Serwisu (ciasteczka sesyjne), w celach statystycznych oraz by usprawnić funkcjonalność i atrakcyjność Serwisu. Dzięki plikom cookie możemy określić, które miejsca naszego Serwisu są dla użytkowników atrakcyjne. Każdy Użytkownik może ręcznie usunąć pliki cookies z przeglądarki – wystarczy je wykasować z listy tymczasowych plików internetowych. Popularne przeglądarki internetowe w działach „Pomoc” mają dokładnie opisane procedury usuwania plików cookie.