nall.pl

Atrakcyjne wnętrza

żarówka
Dom

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – bezpieczeństwo w awaryjnej sytuacji

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu to urządzenie mające na celu podwyższyć bezpieczeństwo w razie awaryjnej sytuacji, czyli pożaru. Umożliwia natychmiastowe wyłączenie prądu w budynku. Pozwala to na zminimalizowanie kolejnego zagrożenia wynikającego z obecności linii energetycznych będących pod napięciem elektrycznym. Podczas akcji strażackiej woda spowodowałaby przewodzenie prądu, co stanowiłoby ogromne niebezpieczeństwo dla ekipy ratowniczej.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – w jaki sposób działa?

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest nieodzowną częścią instalacji przeciwpożarowej. Zaraz po naciśnięciu uruchamia się mechanizm odłączający dopływ prądu do budynku z wyjątkiem obwodów zasilających urządzenia i instalację niezbędnych podczas pożaru. Można tutaj wymienić czujki pożarowe, dźwięki ostrzegawcze, oświetlenie awaryjne, windy ewakuacyjne, wentylację pożarową oraz klapy dymowe. Ułatwia to przeprowadzenie akcji strażackiej oraz emisję szkodliwego dla zdrowia dymu. Jest to najprostsza metoda zapewniająca bezpieczeństwo ekipie prowadzącej czynności gaśnicze. Sterowanie odbywa się przy pomocy naciśnięcia przycisku. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu oznakowany musi być zgodnie z normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa za pomocą tabliczki znamionowej. Jest to bardzo istotna informacja dla pracowników lub mieszkańców danego obiektu. Zielona dioda świecąca się przy urządzeniu oznacza przerwanie dostawy energii elektrycznej. Natomiast powrót napięcia w budynku sygnalizuje kolor czerwony. 

W jakich miejscach powinien być stosowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy stosować w strefach o kubaturze przekraczającej 1000 m³ lub tam gdzie są strefy zagrożone wybuchem. Przede wszystkim powinien być umieszczony w pobliżu wejścia głównego do danego obiektu. Musi być też odpowiednio oznakowany. Czyli symbol białego gromu na czerwonym tle. Pod spodem musi znajdować się napis „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. Taka tabliczka znajdować się musi nad urządzeniem. W przypadku, gdy urządzenie odetnie dopływ prądu, to inne źródło energii nie może go załączyć. Wyjątkiem jest tutaj między innymi awaryjne oświetlenie. Wyłącznik musi być tak usytuowany i widoczny, by był dostrzegalny dla każdego. W przypadku bardzo dużych obiektów może być on sterowany zdalnie. Z tego obowiązku zwolnieni są użytkownicy jednorodzinnych domów mieszkalnych. Z punktu widzenia prawa konieczność zastosowania tegoż urządzenia jest wymagana w biurowcach, centrach handlowych oraz halach sportowych i przemysłowych.

Podstawowe cele urządzenia

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu może być uruchamiany ręcznie lub zdalnie. Jego podstawowe zadania to zapobieganie powstawaniu pożarów i ich wczesne wykrywanie oraz ograniczenie jego skutków. Możliwość działania oświetlenia awaryjnego w znacznym stopniu ułatwia przeprowadzenie sprawnej akcji gaśniczej. Urządzenie musi spełniać określone z góry normy i parametry, które gwarantują sprawne funkcjonowanie. Trzeba zwrócić uwagę na maksymalną i minimalną temperaturę podczas pracy i przechowywania. Parametry techniczne powinny mieć wartości sobie odpowiadające. Chodzi tutaj o napięcie znamionowe izolacji, prąd znamionowy ciągły i łączeniowy oraz przekrój przewodów elektrycznych.